Ook 2015 wordt een zwaar jaar voor de minima in Nederland.

De kosten voor een zorgverzekering worden onbetaalbaar, de huren schieten omhoog en de huurtoeslag net zo snel omlaag. Steeds meer gezinnen komen in de problemen.

Inmiddels leven er al 2,5 miljoen mensen in Nederland onder de armoede grens en dat aantal groeit gestaag. Ook in Zwijndrecht en de overige Drechtsteden is dit het geval. Diverse mensen moeten noodgedwongen een gang maken naar de Voedselbank om in hun onderhoud te kunnen voorzien.
En ook mét die hulp hebben talloze ouders nog hoofdbrekens om het hoofd boven water te houden en hun kinderen datgene te geven dat ze nodig hebben.

En dat allemaal in een van de rijkste landen ter wereld! Er zijn hier zo’n 150.000 miljonairs en het gezamenlijk vermogen van de 500 rijkste Nederlanders is zo’n 110 miljard euro. En dan te weten dat zo’n 400.000 kinderen hier in armoede opgroeit. Ik vindt dat te triest voor woorden.

Van die 500 rijkste Nederlanders hoeven de minima in Nederland niets te verwachten.
Een fonds om de ernstige nood te verzachten, met bijvoorbeeld een startkapitaal van 10% van hun vermogen is er nog niet!
Ook hoeven de minima niet echt veel te verwachten van de overheden. Toeslagen vervallen en er wordt overal op gekort. De uitkeringen zijn al jaren te laag om alle normale uitgaven in een gezin te kunnen betalen.

Zo’n bijstandsuitkering is “Te weinig om van te leven en teveel om van dood te gaan”.

Nee, hulp voor de minima moet van ons komen. Van mensen zoals u en ik.
Help ons helpen en doneer wat boodschappen of geef wat speelgoed voor de kinderen. Help mee om het leven van de minima in Zwijndrecht wat dragelijker te maken.

Ja, ik wil boodschappen doneren!