DisplayImage

Leergeld Drechtsteden is een onderdeel van Leergeld Nederland.
De organisatie is uitvoeringsorgaan voor het SMS Kinderfonds, een initiatief van de Drechtsteden gemeenten.
Minima kunnen er terecht voor uitgaven voor:

  • School: schoolreis, excursies, ouderbijdragen, huiswerkbegeleiding, schoolkosten die buiten het Kindgebonden budget vallen
  • Sportvereniging: contributies, kampen, sportbenodigdheden
  • Zwemlessen
  • Muziek / culturele vorming: contributie, huur of aanschaf materiaal
  • Vakantie kinderwerk: kampen, vakantieweken, bijkomende kosten
  • Alle overige kosten die er aan bijdragen dat kinderen zich kunnen, ontplooien ook in relatie met anderen
  • Het is ook mogelijk een fiets of een tegemoetkoming hiervoor aan te vragen voor kinderen vanaf 10 jaar

Er wordt per kind maar één recreatieve activiteit en de daarbij behorende benodigdheden vergoedt. Het is wel mogelijk om daarnaast een schoolactiviteit aan te vragen of vakantiekinderwerk.

De ondersteuning is bedoeld voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar waarvan ouders een laag inkomen hebben, uit uitkering, arbeid, alimentatie, een zelfstandige onderneming of uit een combinatie hiervan. Er wordt een norm gehanteerd van 110% van het wettelijk minimum loon. Daarnaast wordt er rekening gehouden met uw bezittingen, dit met het oog op de vermogensgrens.
In het onderstaand overzicht staan hiervoor de normen genoemd.

Het aanvraagformulier (pdf) kunt u HIER downloaden.
Een folder (pdf) van Leergeld Drechtsteden kunt u HIER downloaden.